Vocabulary


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  105  (Next)
  ALL

iar

но – and, but.


iarăşi

опять, снова – again.


iarbă (-uri) f.

iarba.jpg

 трава – grass.


iarnă

iarna.jpg

зима – winter.


iasomie (-i) f.

жасмин – jasmine


iată

 вот – there is, there are, here is, here are.


iaurt (-uri) n.

йогурт – yogurt


ieftin 4

 дешевый – cheap.


iepure (m.)

 iepure.gif

кролик, заяц – rabbit, hare.


ieri

 вчера – yesterday.


iertare f.

 прощение – forgiveness.


iertător

прощающий – forgiving


ieşire (-i) f.

 выход – exit.


ilustrat

иллюстрированный – illustrated


imaginaţie f.

воображение, фантазия –imagination, fantasy


imagine (-i) f.

1. изображение, 2. имидж, образ – image, picture


îmbrăcăminte f.

vc01.jpg

одежда – clothes


îmbrăţişare (-i)

объятие – embrase, hug


imediat

 немедленно, сейчас же – immediately.


impermeabil (-e) n.

vc09.jpg 

плащ – raincoat.


important

 важный – important.


împotrivă

 против – against, contrary to


impresie (-i)

 впечатление – impression.


împreună

 вместе – together


în

в– in


în afara

за исключением – but fo


în afară de

 за исключением – but for


în calitate de

 в качестве –as


în curând

 вскоре – soon


în dreapta

 направо – to the right


în faţa

 перед – in front of


în favoarea

 в чью-л. пользу – in smb’s favour 


în jur

во круг, arround II, 5


în loc de

 вместо – instead of


în mijlocul

 посередине – in the middle


în spatele

 сзади – behind


în stânga

 налево – to the left


în timpul

во время – during


înainte

 вперед – before, forward


înaintea

 перед – in front of


înalt

inalt.jpg

высокий – tall, high


înapoi

назад – back,  backwards


încă

еще – still, yet


încălţăminte f.

обувь – footwear


încălzire (-i) f.

потепление, нагревание – warming


incident (-e) n.

 инцидент, случай – incident, case.


inclusiv

включительно – including


încoace

 сюда, в эту сторону – here


încolo

далее - over there


înconjurător

окружающий – surrounding


incorect

неправильный, ошибочный – wrong


încotro

 куда – where


încredere f.

 доверие – trust


incurabil

неизлечимый – incurable


indicaţie (-i) f.

 указание, назначение – indication.


indicator rutier

дорожный указатель/знак –road-sign.


indignare (-i) f.

 возмущение – indignation.


indispus

расстроенный – disappointed, sad


îndoială

 сомнение – doubt


îndrăzneţ 4

 смелый, храбрый – courageous, brav


inel (-e) n.

 inel.png

кольцо – ring.


infinit (-uri) n.

бесконечность – infinite, boundless


influenţă f.

 влияние – influence.


informaţie (-i) f.

информация – information.


informativ

информационный – informative


ingenios 4

изобретательный – inventive.


îngheţată (-e) f.

inghetata.jpg

мороженое  – icecream


inginer (-i) m.

vc06.jpg 

инженер – engineer.


îngrijit

опрятный, аккуратный – tidy


îngrijorat

встревоженный – worried


îngust 4

узкий – narrow


inimă (-i) f.

 inima.jpg

сердце – heart.


iniţial

начальный, исходный, первоначальный – initial


înot n.

плавание – swimming


inovaţie (-i) f.

1. новшество, 2. изобретение – novelty, invention


însă

 но, однако – but, however


înspre

înspre 


instalator (-i) m.

1. монтер, 2. водопроводчик – plumber


instituţie

 учреждение – institution, establishment.


însuşi

именно - just


întâi

первый – first


întâlnire (-i) f.

 встреча – meeting,  appointment


întâmplare (-i) f.

 случай – case,  incident


întâmplător

 случайно – by chance 


integrare (-i) f.

интегрирование, integration


înţelegere (-i) f.

 соглашение – agreement, dea


înţelepciune (-i) f.

мудрость – wisdom


înţelept 4

разумный, умный – reasonable, wise


inteligenţă f.

 сообразительность – ingenuity, intelligence.


intenţie (-i) f.

 намерение – intention.


interesant 4

 интересный – interesting.


interetnic

межэтнический – inter-ethnic


interpret (-i) m.

 исполнитель – performer.


intersecţie (-i) f.

intersectie.jpg

 перекресток – crossing.


interzis 4

 запрещенный – forbidden.


întoarcere (-i) f.

 возвращение – return


întotdeauna

 всегда – always


intrare (-i) f.

 вход – entrance.


întrebare (-i) f.

 intrebare.jpg

вопрос – question


întrebuinţare (-i) f.

употребление, использование – use 


întreţinere (-i) f.

cодержание в порядке, уход – maintenance


învăţământ n.

 система образования – education


înverzi (-eşte) IV

 зеленеть – to turn green


invitaţie (-i) f.

приглашение – invitation.


irealizabil

неосуществимый, несбыточный, unrealizable, unattainablePage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  105  (Next)
  ALL