osce-hcnm.png

Cu susținerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga

 

Autori nivelul B2

Lucia Cucu, magistru în managementul educațional

Ala Zavadschi, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM

Liuba Petrenco, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, UPS Ion Creangă

 

Elaborare și înregistrare materiale audio

Daniela Burlaca, actor