mts_img.jpg

Proiect realizat cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului Republicii Moldova

 

Autori nivelul C1 - Româna pentru profesori

Lucia Cucu, magistru în managementul educațional

Ala Zavadschi, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM

Liuba Petrenco, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, UPS Ion Creangă

 

Elaborare și înregistrare materiale audio

Daniela Burlaca, actor