Autori nivelul C1 - Româna pentru jurnaliști și specialiști în relații publice

Lucia Cucu, magistru în managementul educațional

Ala Zavadschi, doctor în filologie, conferențiar universitar, USM

Liuba Petrenco, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, UPS Ion Creangă